برچسب: سرورهای جدید

1 بهمن 1400
اخبار

در دانشگاه تهران؛

طراحی سامانه امتحانات میزان تقلب را به حداقل می رساند

مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه تهران با بیان اینکه امتحانات مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه تهران در ترم اول سال تحصیلی ۱۴۰۰ به صورت غیرحضوری در حال برگزاری است، تاکید کرد: نوع طراحی سامانه امتحانات دانشگاه تهران میزان تقلب را به حداقل ممکن کاهش داده است.