برچسب: سرهنگ پاسدار حسن حبیبی

10 آبان 1400
اخبار

همکاری منطقه آزاد انزلی در برگزاری هفتمین دوره جشنواره رسانه ای ابوذر

سرهنگ پاسدار حسن حبیبی جانشین فرماندهی سپاه قدس گیلان با مهندس علی اوسط اکبری مقدم، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان دیدار کرده و در خصوص ساز و کار همکاری در مسیر برگزاری هفتمین دوره جشنواره رسانه ای ابوذر به بحث و تبادل نظر پرداختند.