برچسب: سرهنگ مختاری

14 شهریور 1400
اخبار

” نذر نفس” ، احیای دوباره زندگی

همزمان با اقدامات همه جانبه و پیشگیرانه مبارزه با ویروس کرونا در ذوب آهن اصفهان .بسیجیان این شرکت نیز در یک حرکت ارزشمند نسبت به تهیه کپسولهای اکسیژن پزشکی رایگان با عنوان " نذر نفس" جهت بیماران کرونایی اقدام نمودند.