برچسب: سرم

9 اسفند 1400
اخبار

معاون برنامه ریزی سازمان غذا و دارو:

۵ شرکت تولیدکننده سرم با همه ظرفیت در حال فعالیت هستند

معاون برنامه ریزی اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، تأکید کرد: ۵ شرکت تولیدکننده سرم با همه ظرفیت فعالند.