برچسب: سرمربیان خارجی

9 تیر 1401
ورزش

داستان مشترک سرمربیان خارجی استقلال در ابتدای راه

سرمربیان خارجی که طی ۲۰ سال اخیر برای هدایت استقلال وارد ایران شده‌اند، در یک مسئله با یکدیگر اشتراک داشته‌اند و همین وجه مشترک دردسرهای بزرگی را برای آبی‌ها ایجاد کرده است.