برچسب: سرمایه گذاری جدید

9 بهمن 1400
اخبار

ارزش قراردادهای توسعه زیرساخت در منطقه ویژه لامرد به 20 هزار میلیارد ریال رسید

ارزش قراردادها و اجرای مناقصه در منطقه ویژه اقتصادی لامرد طی 10 ماهه سال جاری به 20 هزار میلیارد ریال رسید.