برچسب: سرمایه گذاری بخش خصوصی

7 اردیبهشت 1401
اخبار

سرمایه گذاری بخش خصوصی بازوی اصلی شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی

شرکت های دانش بنیانی که در حوزه کشاورزی فعالیت میکنند برای سر پا ماندن این بخش به حضور بخش خصوصی نیاز دارند.

10 بهمن 1400
اخبار

اختصاص ۳۵هزار میلیارد ریال جهت تامین زیر ساختهای منطقه ویژه خلیج فارس

با اعتباری بالغ بر ۳۵هزار میلیارد ریال جهت تامین زیرساختهای موردنیاز، سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس شتاب بیشتری می گیرد.