برچسب: سرمایه انسانی متخصص

3 اسفند 1400
اخبار

ایران ظرفیت لازم برای تأمین گاز کشورهای همسایه و اروپا را دارد

وزیر نفت با اشاره به ذخایر عظیم گازی ایران، اظهار کرد: طی برگزاری ششمین نشست سران کشورهای صادرکننده گاز بارها اعلام کردیم که ظرفیت لازم برای تأمین گاز کشورهای همسایه و حتی اروپا را داریم.