برچسب: سرمایه اجتماعی

19 مهر 1400
اخبار

در جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب وکارعنوان شد:

اصلاح ساختار و اخذ تصمیمات سخت لازمه تحول اقتصاد کشور

در پانزدهمین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب ‌وکار که با حضور رئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی استان اصفهان برگزارشد، شرایط فعلی اقتصاد کشور و الزامات و راهبردهای توسعه ای مورد نیاز اقتصاد ایران بررسی شد.