برچسب: سرلشکر سلامی

9 تیر 1401
اخبار

رئیس جدید سازمان حفاظت اطلاعات سپاه معارفه شد

آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه با حضور سرلشکر سلامی و رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا برگزار شد.