برچسب: سرعت و کیفیت خدمات

24 بهمن 1400
اخبار

حجت اله مهدیان:

بانکها با اتکا به فرآیندهای نوین، سرعت و کیفیت خدمات را افزایش می دهند

مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه نشست های اندیشه ورزی برخی مولفه های تاثیرگذار در بانکداری کشور و نقش بانکها در ارائه خدمات نوین به مردم را تبیین نمود.