برچسب: سرطان پروستات

7 اسفند 1400
اخبار

سرطان پروستات، اولین سرطان شایع در مردان

قنبری گفت: سرطان پروستات اولین سرطان شایع در مردان است. این بیماری درصورت تشخیص در مراحل اولیه قابل درمان است.