برچسب: سردار قاسم رضایی

25 تیر 1401
اخبار

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت:

۴۰ دستگاه کشوری و لشگری برای مهارت‌آموزی نیروهای مسلح و سربازان بسیج شده‌اند

از میان ۱۹ گروه مخاطب مهارت‌آموزی، یکی از مهم‌ترین آنها نیروهای مسلح و به‌ویژه سربازان هستند.