برچسب: سرای نوآوری

3 مهر 1400
اخبار

برگزاری کار رویداد صنعتیار ۲ در سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه

اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با همکاری دانشگاه‌های استان رویداد دوم صنعتیار را برگزار کرد.