برچسب: سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه

6 بهمن 1400
اخبار

به همت سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه؛

ایده‌های ساخت محصول از ضایعات سنگ بررسی شد

جلسه داوری رویداد ساخت محصول از ضایعات سنگ به همت سرای نوآوری اتاق بازرگانی و دانشگاه، با همکاری مرکز تحقیقات سنگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر برگزار شد.