برچسب: سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه

15 دی 1400
اخبار

در یازدهمین رویداد انتقال تکنولوژی هیئت علمی فناور؛

نحوه توسعه کسب و کارها از طریق ورود به فضای دیجیتال تشریح شد

سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه با همکاری واحد خدمات به اعضا، امور تشکل‌ها و دفاتر منطقه‌ای رویداد انتقال تکنولوژی هیئت علمی فناور با موضوع«توسعه کسب و کارها با ورود به فضای دیجیتال» را برگزار کردند.

8 دی 1400
اخبار

در نشست سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه؛

روش‌های بهینه‌سازی کیفیت محصولات صنایع غذایی بررسی شد

سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه، با همکاری واحد خدمات به اعضا، امور تشکل‌ها و دفاتر منطقه ای رویداد انتقال تکنولوژی هیئت علمی فناور را با موضوع «بهینه سازی کیفیت محصولات صنایع غذایی »برگزار نمود.

8 آذر 1400
اخبار

استقبال ملی از طرح پویش سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه

در حاشیه همایش ملی پویش اشتغال تفاهم‌نامه‌ای به منظور ایجاد سراهای نوآوری استانی بین دانشگاه‌های آزاد اسلامی و اتاق‌های بازرگانی استان قم و کاشان منعقد شد.