برچسب: سرایت

24 مرداد 1400
اخبار

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران:

کرونا در سنین ۵ تا ۱۷ سال رو به افزایش است

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: بر اساس آمارها، از ۳ روز پیش تا دیروز آمار مراجعان رو به کاهش است و اگر این روند ادامه یابد یعنی قله را رد کردیم، اما آمار ابتلاء در سنین ۵ تا ۱۷ سال و زیر ۵ سال رو به افزایش است.