برچسب: سرانه هیات علمی

19 مهر 1400
اخبار

لطیفی عنوان کرد:

موفقیت معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اصفهان در ارزیابی عملکردها و تعهدات

محمد لطیفی گفت: حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) در اولین دوره عملکرد سازمانی، جزو دسته برتر دانشگاه آزاد اسلامی سال 1399 قرار گرفت.