برچسب: سد

1 اسفند 1400
اخبار

آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد؛

کاهش ۲۰ درصدی حجم ذخایر سدهای کشور

داده‌های آبی کشور نشان می‌دهد، با سپری شدن ۱۵۰ روز از سال آبی تا ۳۰ بهمن‌ماه (سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) مجموع حجم ذخایر آب در مخازن سدهای کشور به حدود ۱۱.۳۲ میلیارد متر مکعب رسیده است.

13 دی 1400
اخبار

بر اساس آمار؛

ذخایر آب سدهای کشور به ۱۸.۷ میلیارد مترمکعب رسید

آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود ۱۸.۷ میلیارد متر مکعب رسیده است که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است.

23 آذر 1400
اخبار

گام‌به‌گام با خشکسالی در ایران؛

۶۵ درصد مخازن سدهای کشور خالی است

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور گفت: در شرایط کنونی، از مجموع ظرفیت ۵۰.۵ میلیارد متر مکعبی مخازن سدهای مهم کشور، فقط حدود ۳۵ درصد آب ذخیره شده وجود دارد.

13 آذر 1400
اخبار

نگاهی به وضعیت بارش در کشور از ابتدای سال آبی ۱۴۰۰؛

کاهش ۳۹ درصدی بارش‌ها نسبت به سال گذشته

مدیر عامل سد‌های کشور گفت: به‌رغم بارندگی ۳۲.۶ میلی‌متری از ابتدای سال آبی امسال، همچنان شاهد کاهش ۳۹ درصدی بارش‌ها نسبت به سال گذشته هستیم.