برچسب: سد چم گردلان

30 مرداد 1400
فرهنگ

سد چم گردلان ایلام، ساده اما پر جاذبه

دریاچه سد چم گردلان که در فاصله 18 کیلومتری از مرکز شهرستان ملکشاهی ایلام قرار دارد؛ به لحاظ وجود جنگل های بلوط جزو نادرترین دریاچه های پشت سد کشور است که جنگل آن را محصور کرده است. این دریاچه در کلیه فصل های سال به خصوص بهار و تابستان مملو از جمعیتی است که به قصد گذراندن اوقات فراغت خود این محل زیبا را انتخاب می کنند.