برچسب: سد زاینده رود

اخبار
15 اسفند 1400 - 12:32 ق.ظ

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان:

ضرورت مصرف بهینه آب توسط مردم در روزهای پایانی سال

معاون بهره‌برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان از مشترکین این شرکت خواست با مدیریت مصرف خود در روزهای پایانی سال، این شرکت را در امر آبرسانی پایدار به 98 شهرو 949 روستای تحت پوشش همراهی کنند.