برچسب: سخنگوی گمرک ایران

25 اسفند 1400
اخبار

رشد تجارت ایران با همسایگان

تجارت ایران با همسایگان با رشد حدود ۱۴ میلیارد دلاری به ۴۶ میلیارد دلار رسیده است.

29 بهمن 1400
اخبار

محموله ای حاوی ۵۷۰ قلم جنس و سکه عتیقه کشف شد

سخنگوی گمرک ایران گفت: محموله ای حاوی ۵۷۰ قلم جنس و سکه عتیقه قبل از خروج از کشور، کشف شده است که ارزش سنگینی نیز دارد.