برچسب: سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس

25 خرداد 1401
اخبار

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت:

فقدان متولی مشخص، علت اجرا نشدن 70 درصد قانون برنامه ششم در حوزه بهداشت است

یکی از علل عدم اجرای 70 درصد قانون برنامه ششم در حوزه بهداشت و درمان این است که متولی مشخصی برای اجرا و نیز برای پاسخگویی در مورد عدم اجرا وجود نداشت.