برچسب: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس

10 شهریور 1401
اخبار سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس

درخواست فرانسه از ایران برای میانجی‌گری در جنگ اوکراین

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس،با اشاره به درخواست فرانسه برای میانجی‌گری ایران جهت خاتمه جنگ بین روسیه و اوکراین گفت: غرب و آمریکا، ایران را به عنوان یک بازیگر بزرگ در منطقه و جهان شناخته اند و دست کمک به سوی ایران دراز کردند.