برچسب: سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

9 مرداد 1400
اجتماعی سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سخنگوی وزارت بهداشت:

رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به پایین‌ترین حد رسیده است

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در کشور به ۳۹.۲۲ درصد رسیده که این میزان کمترین حد رعایت از اوایل تیر سال ۱۳۹۹ تاکنون است.