برچسب: سخنگوی وزارت آموزش و پرورش

2 مرداد 1401
آموزش و پرورش

اجرای طرح تغذیه رایگان از اول مهر ماه

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح تغذیه‌ای رایگان با پوشش حداقل ۳ تا ۵ میلیون دانش‌آموز از مهرماه امسال خبر داد.