برچسب: سخنگوی صنعت برق

27 مرداد 1401
اخبار

تأمین ۹۲ درصد برق واحدهای صنعتی کشور بدون محدودیت

سخنگوی صنعت برق گفت: ۹۲ درصد واحدهای صنعتی کشور محدودیتی از لحاظ مصرف برق نداشتند.