برچسب: سخنگوی ستاد ملی با کرونا

23 مرداد 1400
اجتماعی

سخنگوی ستاد ملی کرونا خبر داد:

تعطیلی سراسری از ۲۵ مرداد آغاز می‌شود

سخنگوی ستاد ملی با کرونا گفت: از روز دوشنبه ۲۵ مرداد تا پایان روز کاری شنبه هفته آینده، کل کشور تعطیل خواهد بود.