برچسب: سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری

27 شهریور 1401
اخبار

صدور مجوز پرواز فوق‌العاده برای بازگرداندن مسافران هواپیمایی معراج

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در پی نقص فنی و زمینگیری هواپیمای معراج در فرودگاه عراق، سه شرکت هواپیمایی مجوز پرواز به نجف برای انتقال مسافران به تهران را از سازمان هواپیمایی دریافت کردند.