برچسب: سخنگوی دولت ، هیئت دولت ، جمهوری اسلامی

10 فروردین 1400
اخبار

ربیعی در نشست خبری:

سند همکاری ایران و چین حاوی هیچ تعهدی برای طرفین نیست/ آمریکا راهی جز بازگشت به برجام ندارد

سخنگوی دولت گفت: سند همکاری ایران و چین نه یک قرارداد بین المللی بلکه صرفاً یک نقشه راه است و حاوی هیچ تعهدی برای طرفین نیست.