برچسب: سخنگوی جدید وزارت امور خارجه

23 تیر 1401
اخبار

تهران پایتخت دیپلماسی منطقه

سخنگوی جدید وزارت امور خارجه با بیان اینکه تهران به پایتخت دیپلماسی کشورهای منطقه تبدیل شده است، گفت: طی روزهای آینده شاهد سفرهای مهمی از سران کشورهای همسایه و منطقه به کشور خواهیم بود.