برچسب: سخنگوی بانک مرکزی

21 شهریور 1401
اخبار

رفع ابهام از مصوبه مربوط به تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری

سخنگوی بانک مرکزی برخی ابهامات درباره مصوبه مربوط به تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری را تشریح کرد و گفت: دو شرط به طور هم‌زمان برای حساب تجاری تعیین شده که نخست تعداد "واریز به" حساب بیش از ۱۰۰ فقره در ماه باشد و مجموع مبلغ واریزی هم به بیشتر از ۳۵ میلیون تومان برسد.

19 شهریور 1401
اخبار

تخصیص کارتخوان فقط به دارندگان حساب‌های تجاری

سخنگوی بانک مرکزی از مشوق‌های جدید بانک مرکزی برای حساب‌های تجاری خبر داد و گفت: کارتخوان‌ها تنها به دارندگان سپرده‌های بانکی تجاری تخصیص می‌یابد.