برچسب: سجام

20 اسفند 1400
اخبار

فرایند پرداخت سود سهام عدالت سال ۱۳۹۹ فردا آغاز می‌شود

فرایند پرداخت سود سهام عدالت سال ۱۳۹۹ فردا آغاز می‌شود و بر این اساس سهامدارانی که ارزش اولیه سهام عدالت آن‌ها ۵۳۲ هزار تومان است، فردا شنبه ۲۱ اسفندماه ۵۷۵ هزار تومان سود دریافت می‌کنند.