برچسب: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

10 مرداد 1401
اخبار

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی به ریاست رییس جمهور تصویب شد؛

ساز و کارهای جدید جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات

اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ساز و کارهای جدید جلوگیری از رسوب کالا در گمرک و تسریع در تعیین تکلیف اموال تملیکی را تصویب کردند که براساس آن و درصورت تصویب هیأت دولت، ثبت سفارش و تخصیص ارز برای کالاهای اولویت‌دار سرعت می‌یابد.