برچسب: ستاد نانو

27 دی 1400
اجتماعی

جایگاه چهارم ایران در توسعه علم

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: برای پیشرفت در حوزه علم و فناوری نیاز به اکوسیستم داریم که آن را به بهترین نحو در کشور ایجاد کرده ایم.