برچسب: ستاد مراکز لجستیک کشور

اخبار
2 تیر 1401 - 5:00 ب.ظ

تاکید بر جذب سرمایه‌گذاری در پهنه‌های مختلف کشور

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه ایجاد مراکز لجستیک و عملیاتی کردن آنها در اولویت است، گفت: بررسی درخواست سرمایه‌گذاران در پهنه‌های مختلف کشور برای راه‌اندازی مراکز لجستیک ضرورت دارد که باید در دستور کار کمیسیون تخصصی جهت ارائه در ستاد مراکز لجستیک قرار گیرد.