برچسب: ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی

29 شهریور 1401
اخبار

فراخوان طرح‌های پژوهشی ترکیبی از چند پایان‌نامه در حوزه علوم شناختی

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی اعلام کرد طرح‌های پژوهشی ترکیبی از چند پایان‌نامه در راستای ارتقای دانش علوم شناختی در سطح کشور حمایت می‌شوند.