برچسب: سبک زندگی اسلامی-ایرانی

7 آذر 1400
اخبار

برگزاری جلسه گردهمایی ائمه جماعات مخابرات اصفهان

گردهمایی ائمه جماعات حوزه های مخابراتی منطقه اصفهان، با حضور مدیر مخابرات منطقه و اعضای شورای فرهنگی در ساختمان شماره دو این مجموعه برگزار شد.