برچسب: سایت همراه اول

30 بهمن 1400
اخبار

توسعه سایت همراه اول تپه مرق کاشان

با تلاش کارکنان مخابرات منطقه اصفهان، زیرساختمهای فنی سایت همراه اول تپه مرق کاشان در راستای افزایش پوشش و کیفیت سرویس های این اپراتور در این منطقه افزایش یافت.