برچسب: سایت اصفهان

6 مرداد 1401
اخبار

اسلامی: عملیات اجرایی احداث رآکتور تحقیقاتی اصفهان آغاز می‌شود

رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: درباره راکتورهای تحقیقاتی و به ویژه راکتوری که بتواند تست سوخت را برای سایر راکتورها انجام دهد، برنامه‌ریزی کرده‌ایم که بر اساس مطالعات انجام شده در هفته‌های آتی عملیات اجرایی احداث راکتور تحقیقاتی به صورت رسمی در سایت اصفهان آغاز می‌شود.