برچسب: سامانه یکپارچه

12 تیر 1401
اخبار

معاون وزیر صمت تاکید کرد:

ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو الزام حقوقی داشت

سعی ما دانش‌بنیان کردن صنعت حمل‌ونقل است تا همه ناوگان حمل‌ونقل ازجمله مترو، قطار و کشتی با کاربری‌های مختلف، خودروهای تجاری و خودرو از فناوری و دانش روز بهره‌مند باشند.