برچسب: سامانه پایش تصویری

21 خرداد 1401
اخبار

راه اندازی سامانه پایش تصویری با همکاری مخابرات در فریدونشهر

با تلاش پرسنل مخابرات شهرستان فریدونشهر و با همکاری شهرداری این شهر، فریدونشهر بام ایران به سامانه پایش تصویری مجهز شد.