برچسب: سامانه مودیان مالیاتی

29 تیر 1401
اخبار

دریافت عادلانه مالیات با سامانه مودیان/ جلوی فرار مالیاتی گرفته می‌شود

نایب‌رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکار و کارآفرینی اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از مهم‌ترین راهکارها برای اخذ عادلانه مالیات، افزایش اطلاعات و شفافیت اقتصادی در کشور است که سامانه مودیان مالیاتی با تجمیع اطلاعات، می‌تواند در راستای اخذ مالیات عادلانه تاثیرگذار باشد.