برچسب: سامانه مؤدیان

24 شهریور 1401
اخبار

شرکت‌های بورسی و فرابورسی از اول آبان موظف به صدور صورت حساب‌های الکترونیکی هستند

رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: زمینه ثبت‌نام شرکت‌های بورسی و فرابورسی در سامانه مؤدیان آغاز شده است و این شرکت‌ها باید از آبان صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادر و ارسال کنند.