برچسب: سامانه دولت سنج

9 شهریور 1401
اخبار

رییس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد

رونمایی از سامانه دولت سنج و اعلام عملکرد دستگاه‌ها، تعریف بارکد برای کارکنان دولت در جهت ارزیابی

رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اعلام اینکه به‌زودی برای هر کدام از کارکنان دولت یک بارکد برای ارزیابی تعریف و طراحی خواهد شد، گفت: با رونمایی از سامانه دولت سنج مستندات عملکرد دستگاه‌ها و نتایج آن در سه سال گذشته اعلام و در اختیار عمومی قرار می‌گیرد.