برچسب: سامانه تله متری و هوشمند سازی شبکه آب

14 آبان 1400
اخبار

تاکید بر تامین پایدار آب شرب مردم در شرایط خشک آب و هوایی اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بر تامین پایدار آب شرب مردم در شرایط خشک آب و هوایی این استان تاکید کرد.