برچسب: سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی

7 شهریور 1401
اخبار

سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی رونمایی شد

سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی (تابا) برای اجرای چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی رونمایی شد.