برچسب: سامانه “ایران من”

24 اسفند 1400
اخبار

وزیر بهداشت:

مردم روند واکسیناسیون را کامل کنند

وزیر بهداشت گفت: تقاضای ما از مردم این است که اگر روند واکسیناسیون شان کامل نیست، حتما در فرصت باقی مانده آن را انجام دهند.