برچسب: سامانه ارائه خدمات غیر حضوری 1522

10 مهر 1400
اخبار

رضایت 85 درصدی شهروندان از عملکرد مأموران قرائت کنتور و رسیدگی به حوادث

بیش از 85 درصد از مشترکین آبفای استان اصفهان از عملکرد مأموران قرائت کنتور و رسیدگی به حوادث این شرکت اعلام رضایت کردند.