برچسب: بیمه مهندسی

14 مرداد 1400
اخبار

تداوم صدر نشینی بیمه آسیا درچهار ماهه 1400 در بازار سرمایه

بیمه آسیا با تولید پرتفوی بالا درچهار ماهه اول سال 1400 و مدیریت صحیح ریسک و کنترل مناسب نسبت خسارت، تداوم صدر نشینی خود را در بازار سرمایه تجدید کرد.